18 USC 2257

Cams4.org не е производител (първичен или вторичен) на което и да е от цялото съдържание, намерено на уебсайта. По отношение на записите съгласно 18 USC 2257 за съдържанието, намерено на този сайт, моля, насочете молбата си към сайта, за който е създадено съдържанието.

Cams4.org е сайт за споделяне на камери на живо, който позволява общото гледане на различни видове съдържание.

Cams4.org спазва следните процедури, за да гарантира спазването:

Изискваме всички потребители да са на възраст над 18 години, за да качват видеоклипове.

Потребителите трябва да потвърдят, че са на възраст над 18 години и да водят записи на моделите в съдържанието и че са над 18 години.